Sklep solary słoneczne, systemy solarne, instalacje solarne. Solar sklep.

Zapewne interesuje cię tania energia pozyskiwana ze światła słonecznego za pomocą solarów. Zajmuje się realizacją instalacji solarnych oraz CO. Moja firma montuje solary słoneczne. Uruchomiłem ponadto sprzedaż takich rzeczy jak:

solary słoneczne

, instalacje solarne, systemy solarne i osprzęt instalacyjny, który jest przydatny przy tworzeniu konkretnej instalacji. Posiadam sporo doświadczenia w omawianej dziedzinie. Dysponuję kadrą pracowników z kilkuletnią praktyką w dziedzinie instalacji kolektorów słonecznych i systemów solarnych. Kadra co jakiś czas odbywa szkolenia w swoim zawodzie, co znacząco podnosi jej kwalifikacje.

Aby zamontować instalację solarną wskazane jest, aby zapytać o opinię fachowca, który przekaże nam wiedzę na co powinno się zwrócić uwagę przy zakupie solarów słonecznych czy też systemów solarnych. Powinniśmy zdawać sobie sprawę jakie jest nasze zapotrzebowanie na energię słoneczną. Sami nie potrafimy tego ocenić z uwagi na fakt, iż nie jesteśmy ekspertami w temacie solarów słonecznych czy też systemów solarnych. Nie podejmujmy się próby osobistej oceny tej kwestii, aby nie mieć do siebie pretensji. Często w sklepie w którym nabywamy solary słoneczne uzyskamy cenną darmową poradę profesjonalisty, z której możemy skorzystać podczas kupowania instalacji solarnych.

SOLARMIX

Instalacje solarne
Systemy solarne
Solary słoneczne
Sklep z solarami

Logowanie
Twój koszyk:
Ilość produktów:
0
Suma:
0,00 zł

 

NITROLEN PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOTŁÓW STAŁOPALNYCH

Cena: 19,00 zł

SP NITROLEN PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOTŁÓW STAŁOPALNYCH

SP-NitroleN składa się głównie z azotanów alkalicznych i soli utlenionych, wraz z dodatkiem materiałów palnych, które ułatwiają pełne utlenianie pozostałych w palenisku resztek paliwa.

SP-Nitrolen jest sypkim szarym proszkiem, wolnym od chlorków i innych agresywnych wiązków chemicznych. Nie niszczy części metalowych, instalacji, obmurzy kotłów i kominów.

SP-NitroleN nie jest środkiem toksycznym, nie jest materiałem wybuchowym ani substancją o właściwościach wybuchowych.

SP - NitroleN wrzucany jest na żar lub wdmuchiwany do najbardziej gorącej strefy komry spalania. W zetknięciu z żarem sublimuje się natychmiast w postaci szaro-białej mgły. Zawarte w nim alkalia tworzą składającą się z mikrocząsteczek jasno szarą powłokę, która osadza się C na systemie rur,ociągów, w komorze spalania oraz na dodatkowych powierzchniach ogrzewalnych. Proces utleniania powoduje, że skorupy i narosty zmieniają swoją strukturę. Następuje ich rozluźnienie a następnie odrywanie się od powierzchni ogrzewalnych. W wyniku stosowania "SP" związki chemiczne powodujące korozję oraz zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych, w wyniku reakcji chemicznych są usuwane w sposób najtańszy i najskuteczniejszy.

Podczas spalania SP-NitroleN zmniejsza się przyczepność pyłów i sadzy we wszystkich dymno-gazowych kanałach do wylotu kominowego włącznie. Cząsteczki pyłów i sadzy kurczą się, a kanały dymno-gazowe stają się suche. "SP" zmienia strukturę pyłów i sadzy przy normalnej szybkości spalin stają się cięższe i nie mogą się swobodnie unosić; ulegają wytrąceniu w urządzeniach odpylających. W konkretnych warunkach stwierdzono zwiększenie się masy tych cząsteczek o 80%.

W wyniku bieżącego stosowania SP-NitroleN można uzyskać następujące rezultaty:

 •  
  • temperatury pary u wylotu przegrzewacza lub ilość wody chłodzącej dodanej do przegrzewacza
  • różnicy temperatur w podgrzewaczu wody i podgrzewaczu powietrza
  • oporu spalin lub pobór powietrza przez wentylator powietrza i wentylator ciągu ssącego
  • prędkości gazów dymnych
 • 1. Oczyszczenie powierzchni grzejnych z osadu spalinowego Bieżące stosowanie SP-NitroleN likwiduje istniejący osad oraz mostki pomiędzy rurami, jak również zapobiega ich ponownemu powstawaniu.

  2. Obniżenie temperatury spalin W wyniku likwidacji osadu spalinowego ulega zdecydowanemu polepszeniu wymiana ciepła, co uwidacznia się obniżeniem temperatury spalin i stabilnym ciśnieniem pary. W zależności od konstrukcji kotła, okresu jego eksploatacji i stopnia zanieczyszczenia powierzchni grzejnych uzyskuje się obniżenie temperatury spalin dochodzące do 60 oc.

  3. Polepszenie sprawności W wyniku lepszej wymiany ciepła dochodzi do kilkuprocentowego zwiększenia sprawności.

  4. Przedłużenie eksploatacji urządzeń kotłowych Trwający w czasie ciągłej eksploatacji kotła nieustanny proces oczyszczania z osadu spalinowego eliminuje częste ręczne lub pneumatyczne czyszczenie kotła, co pozwala na znaczne przedłużenie okresu jego eksploatacji pomiędzy jego unieruchomieniem celem oczyszczenia. Dzięki temu uzyskuje się oszczędności poprzez eliminację zakupu energii obcej podczas postoju.

  5. Zabezpieczenie całej powierzchni grzejnej przed korozją Powstanie korozji wskutek działania gazów dymnych zależne jest przede wszystkim od składu chemicznego paliwa. Zawartość w nim siarki w połączeniu ze sposobem prowadzenia ognia i rozkładem temperatury nie tylko powoduje powstawanie korozji, ale również tworzenie się osadu w poszczególnych strefach kotła. Przy stosowaniu węgla jako paliwa czynnikiem decydującym dla wystąpienia korozji jest obszar niskich temperatur. Obszaru można uniknąć tylko wtedy, jeżeli nie dojdzie do obniżenia temperatury poniżej punktu rosy. Uzyskuje się to również przez to, że utrzymuje się temperaturę spalin znacznie zróżnicowaną od temperatury rosy. Zawarte w SP-NitroleN alkalia reagują bardzo intensywnie ze składnikami połączonymi z kwasem siarkowym. Powstające podczas tej reakcji tlenki azotu opuszczają komin jeszcze w fazie gazowej. W związku z niską temperaturą wrzenia kwasu azotowego punkt rosy tych związków znajduje się pomiędzy 70 i 80 °C. Tym samym przy częstych zmianach obciążenia kotła nie dochodzi do zejścia poniżej temperatury rosy, podczas której następuje pokrycie całej powierzchni grzejnej warstwą korozji. Obok wizualnego stwierdzenia efektów, stwierdzenie ich jest również możliwe poprzez pomiar temperatury spalin. Poza tym szybkich informacji dostarczają następujące pomiary:

   

   

  6. Zmniejszenie emisji Ciągłe stosowanie SP-NitroleN zmniejsza emisję pyłów SO2 i NOx. Powstający w czasie spalania siarczan potasu zmniejsza przyczepność sadzy i pyłu we wszystkich przewodach dymnych do wylotu komina włącznie. Cząsteczki stające się cięższe w wyniku skupienia nie mogą się już unosić. Zlikwidowana zostaje płatkowa emisja z komina. Przy tym, proporcjonalnie do przyrostu objętościowego cząsteczek wzrasta sprawność mechanicznych odpylaczy.

  7. Oszczędność paliwa Uzyskuje się oszczędność paliwa dochodzącą do 5%.Zakup na raty dostepny jest od 100 zł wartosci produktu lub całego zamówienia.
Ilość sztuk: